ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

Αντλίες με ελεύθερο άξονα

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΥΠΟΣ

ΧΡΗΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΗΡ

ΣΤΟΜΙΑ

ΚΥΒΙΚΑ

ΜΑΝΟΜ

1.1.1

1 ΔΑΧ

ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ

2

2Χ2

10-30

10-23

1.1.2

1 ΔΑΧ

ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ

3

2Χ2

10-36

10-25

1.1.3

2 ΔΑΧ - Α40

ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ

5,5

2,5Χ2,5

15-45

10-30

1.1.4

2 ΔΑΧ

ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ

7,5

2,5Χ2,5

15-70

10-30

1.2.1

3 ΔΑΧ

ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ

10

3Χ3

20-70

15-40

1.2.1.X

3 ΔΑΧ

ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ

ελαφρά λύματα

10

3Χ3

20-70

15-40

1.2.2

3 ΔΑΧ

ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ

15

3Χ3

30-80

15-40

2.1.1

Α 55

ΥΨΗΛΗΣ

5,5

2,5Χ2,5

15-48

20-32

2.1.3

Α 55

ΥΨΗΛΗΣ

7,5

2,5Χ2,5

15-60

20-36

2.2.1

Α 60

ΥΨΗΛΗΣ

7,5

2,5Χ2,5

12-40

30-50

2.2.2

Α 60

ΥΨΗΛΗΣ

10

2,5Χ2,5

20-50

30-50

2.2.3

Α 60

ΥΨΗΛΗΣ

15

2,5Χ2,5

25-70

10-50

2.3.1

80-160

ΧΑΜΗΛΗΣ

20

4Χ4

60-160

15-38

2.4.1

ΜΑ 70 Β

ΥΨΗΛΗΣ

15

3Χ3

10-36

30-70

2.4.2

ΜΑ 70

ΥΨΗΛΗΣ

20

3Χ3

25-66

20-63

2.4.3

ΜΑ 70

ΥΨΗΛΗΣ

25

3Χ3

25-66

30-70

2.5.1

40-250

ΥΨΗΛΗΣ

30

3Χ2,5

20-65

55-80

2.5.2

40-250

ΥΨΗΛΗΣ

40

3Χ2,5

20-70

64-94

2.6.1

ΜΑ 90 Β

ΥΨΗΛΗΣ

ΒΑΡΕΟΥ ΤΥΠ.

30

4Χ3

25-70

60-90

2.6.2

ΜΑ 90

ΥΨΗΛΗΣ

ΒΑΡΕΟΥ ΤΥΠ.

40

4Χ3

35-100

40-90

2.7.1

ΜΑ 80

ΥΨΗΛΗΣ

ΒΑΡΕΟΥ ΤΥΠ.

50

4Χ4

60-160

40-80

3.1.1

ΔΑ 60

ΔΙΒΑΘΜΙΑ

7,5

2,5Χ2,5

15-35

25-60

3.1.3

ΔΑ 60

ΔΙΒΑΘΜΙΑ

10

2,5Χ2,5

15-35

40-75

3.2.1

ΔΑ 60

ΔΙΒΑΘΜΙΑ

15

3Χ2,5

20-45

60-90

3.3.1

ΔΑ 50

ΔΙΒΑΘΜΙΑ

15

3Χ3

20-70

15-65

3.4.1

ΔΑ 60 Α

ΔΙΒΑΘΜΙΑ

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ

20

3Χ3

40-70

50-75

3.4.2

ΔΑ 60 Α

ΔΙΒΑΘΜΙΑ

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ

25

3Χ3

40-70

60-80

3.4.3

ΔΑ 60 Α

ΔΙΒΑΘΜΙΑ

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ

30

3Χ3

40-70

70-90

3.5.1

ΔΑ 70

ΔΙΒΑΘΜΙΑ

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ

20

3Χ3

25-70

40-85

3.5.2

ΔΑ 70

ΔΙΒΑΘΜΙΑ

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ

25

3Χ3

25-70

45-100

3.5.3

ΔΑ 70

ΔΙΒΑΘΜΙΑ

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ

30

3Χ3

25-70

60-115

3.5.4

ΔΑ70 Α

ΔΙΒΑΘΜΙΑ

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ

40

4Χ3

35-95

70-115

3.6.1

ΔΑ 90 Β

ΔΙΒΑΘΜΙΑ

ΒΑΡΕΟΥ ΤΥΠ.

40

4Χ3

25-70

90-145

3.6.2

ΔΑ 90

ΔΙΒΑΘΜΙΑ

ΒΑΡΕΟΥ ΤΥΠ.

50

4Χ3

35-100

100-135

3.6.3

ΔΑ 90

ΔΙΒΑΘΜΙΑ

ΒΑΡΕΟΥ ΤΥΠ.

60

4Χ3

35-100

110-145

3.7.1

ΔΑ 80

ΔΙΒΑΘΜΙΑ

ΒΑΡΕΟΥ ΤΥΠ.

60

4Χ4

60-160

70-115

3.6.4

ΔΑ 90 Α

ΔΙΒΑΘΜΙΑ

ΒΑΡΕΟΥ ΤΥΠ.

75

4Χ3

50-150

80-145

4.1.1

ΤΑ 2

ΤΡΙΒΑΘΜΙΑ

ΒΑΡΕΟΥ ΤΥΠ.

40

4Χ3

25-85

85-145

4.1.2

ΤΑ 3

ΤΡΙΒΑΘΜΙΑ

ΒΑΡΕΟΥ ΤΥΠ.

50

4Χ3

35-100

90-145

4.2.1

ΤΑ 4

ΤΡΙΒΑΘΜΙΑ

ΒΑΡΕΟΥ ΤΥΠ.

60

4Χ4

35-120

60-145

5.1.1

ΠΑ 2

ΤΕΤΡΑΒΑΘΜ

ΒΑΡΕΟΥ ΤΥΠ.

50

4Χ3

25-80

110-180

5.1.2

ΠΑ 3

ΤΕΤΡΑΒΑΘΜ

ΒΑΡΕΟΥ ΤΥΠ.

60

4Χ3

35-100

120-180

5.2.1

ΠΑ 4

ΤΕΤΡΑΒΑΘΜ

ΒΑΡΕΟΥ ΤΥΠ.

75

4Χ4

40-120

120-180

Αντλίες για τρακτέρ Ρ.Τ.Ο.

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΥΠΟΣ

ΧΡΗΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΗΡ

ΣΤΟΜΙΑ

ΚΥΒΙΚΑ

ΜΑΝΟΜ

10.1.2.1

3 ΔΑΧ - Π45

ελαφρά λύματα

ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ

15-50

3Χ3

30-90

15-45

10.2.4.2

ΜΑ 70 - Π45

ΥΨΗΛΗΣ

30-100

4Χ3

μεχρι 100

μεχρι 80

10.2.7.1

ΜΑ 80 - Π50

ΒΑΡΕΟΥ ΤΥΠ.

60-100

4Χ4

μεχρι 160

μεχρι 80

10.2.6.2

ΜΑ 90 - Π50

ΒΑΡΕΟΥ ΤΥΠ.

60-100

4Χ3

μεχρι 100

μεχρι 90

10.3.2.1

ΔΑ 60 - Π45

ΔΙΒΑΘΜΙΑ

20-70

3Χ3

μεχρι 70

μεχρι 90

10.3.5.4

ΔΑ 70 - Π45

ΔΙΒΑΘΜΙΑ

50-100

4Χ3

μεχρι 100

μεχρι 115

10.3.7.1

ΔΑ 80 - Π50

ΔΙΒΑΘΜΙΑ

ΒΑΡΕΟΥ ΤΥΠ.

70-120

4Χ4

μεχρι 160

μεχρι 115

10.3.6.3

ΔΑ 90 - Π50

ΔΙΒΑΘΜΙΑ

ΒΑΡΕΟΥ ΤΥΠ.

65-120

4Χ3

μεχρι 105

μεχρι 145

10.3.6.4

ΔΑ 90Α-Π50

ΔΙΒΑΘΜΙΑ

ΒΑΡΕΟΥ ΤΥΠ.

80-150

4Χ3 Φαρδ

μεχρι 150

μεχρι 145

10.4.2.1

ΤΑ3/4 - Π50

ΤΡΙΒΑΘΜΙΑ

ΒΑΡΕΟΥ ΤΥΠ.

60-120

4Χ3,4Χ4

μεχρι 120

μεχρι 145

10.5.2.1

Α 60

ΥΨΗΛΗΣ

ΒΑΡΕΟΥ ΤΥΠ.

80-150

4Χ3,4Χ4

μεχρι 120

μεχρι 190

Αντλίες για σταθερές μηχανές

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΥΠΟΣ

ΣΤΡΟΦΕΣ ΛΕΙΤ.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΗΡ

ΣΤΟΜΙΑ

ΚΥΒΙΚΑ

ΜΑΝΟΜ

11.3.5.4

ΔΑ70 - Π45

2900 αριστερά

διβάθμια P.T.O.

40-120

4Χ3

μεχρι 100

μέχρι 115

11.3.7.1

ΔΑ80 - Π50

2900 αριστερά

διβάθμια βαρέου P.T.O

80-160

4Χ4

μεχρι 160

μέχρι 115

11.3.6.3

ΔΑ90 - Π50

2900 αριστερά

διβάθμια βαρέου P.T.O

80-160

4Χ3

μέχρι 105

μέχρι 145

11.3.6.4

ΔΑ90Α-Π50

2900 αριστερά

διβάθμια βαρέου P.T.O

110-160

4Χ3 Φαρδ

μέχρι 150

μέχρι 145

11.3.6.5

ΔΑ100-Π50

2900 αριστερά

διβάθμια βαρέου P.T.O

130-240

4Χ4

μέχρι 180

μέχρι 145

11.4.2.1

ΤΑ3/4 - Π50

2900 αριστερά

τριβάθμια βαρέου P.T.O

60-140

4Χ3,4Χ4

μέχρι 120

μέχρι 145

11.5.2.1

ΠΑ3/4 - Π50

2900 αριστερά

τετραβάθμια βαρέου P.T.O

80-160

4Χ3,4Χ4

μέχρι 120

μέχρι 190

6.1.1

Τ3 - 350

1700 απ'ευθείας

τριβάθμια βαρέου

110-160

4Χ4

μέχρι 160

μεχρι 140

6.6.1

Δ3 - 405

1450 απ'ευθείας

τριβάθμια υπερβαρέου

160-200

5Χ4

μέχρι 250

μέχρι 125

Αντλίες σε μηχανές μονομπλόκ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΥΠΟΣ

ΧΡΗΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΗΡ

ΣΤΟΜΙΑ

ΚΥΒΙΚΑ

ΜΑΝΟΜ

20.1.1.1

1 ΔΑΧ

ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ

βενζινοκιν.

2, - 4

2Χ2

μεχρι 35

μεχρι 25

20.1.1.3

2 ΔΑΧ - Α40

ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ

βενζιν./ Diesel

5, - 6

2,5X2,5

μεχρι 45

μεχρι 30

20.1.1.4

2 ΔΑΧ

ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ

βενζιν./ Diesel

7,5-10

2,5X2,5

μέχρι 70

μεχρι 30

20.1.2.1

3 ΔΑΧ

ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ

βενζιν./ Diesel

10,-18

3Χ3

μέχρι 80

μεχρι 40

20.2.1.1

Α 55

ΥΨΗΛΗΣ

βενζινοκιν.

5,5 - 10

2,5X2,5

μέχρι 60

μεχρι 36

20.2.2.1

Α 60

ΥΨΗΛΗΣ

βενζιν./ Diesel

10 - 18,

2,5X2,5

μέχρι 70

μεχρι 60

20.2.4.1

ΜΑ 70 Β

ΥΨΗΛΗΣ

βενζιν./ Diesel

14 - 18

3Χ3

μέχρι 40

μέχρι 72

20.3.3.1

ΔΑ 50

ΔΙΒΑΘΜΙΑ

βενζιν./ Diesel

10,-18

3Χ3

μέχρι 70

μέχρι 65

20.3.2.1

ΔΑ 60

ΔΙΒΑΘΜΙΑ

βενζιν./ Diesel

10,-18

3Χ3- 2,5Χ2,5

μέχρι 50

μέχρι 90