ΤΡΟΠΟΙ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΝΤΛΙΩΝ

1. Με ηλεκτροκινητήρα σε απευθείας ζεύξη με ελαστικό σύνδεσμο (κόπλερ) και μεταλλική βάση.

2. Με τρακτέρ και ζεύξη με σταυρό κίνησης από το P.T.O. (540 σ.α.λ.) αντλίας με πολλαπλασιαστή.

3. Με πετρελαιοκινητήρα αργόστροφο (max 2.400 σ.α.λ.) και ζεύξη με σταυρό κίνησης αντλίας με πολλαπλασιαστή. Κινητήρες Deutz, Mercedes, MAN, Perkins κ.λπ. Και εύρος στροφών κινητήρα από 1.000-2.000 σ.α.λ.

4. Με πετρελαιοκινητήρα ή βενζινοκινητήρα πολύστροφο (max 3.000 σ.α.λ.) και ζεύξη με ελαστικό σύνδεσμο (κόπλερ) σε μεταλλική βάση.

5. Με πετρελαιοκινητήρα ή βενζινοκινητήρα πολύστροφο (max 3.000 σ.α.λ.) ισχύος ως 18 ΗΡ και ζεύξη μονομπλόκ (πάνω στον κινητήρα). Κινητήρες Ruggerini, Lombardini, ACME, Hatz, Antor, Minsel, Honda, Kawasaki, Briggs&Straton κ.λπ.

6. Με πετρελαιοκινητήρα αργόστροφο (max 2.200 σ.α.λ.) ισχύος ως 25 ΗΡ και ζεύξη με τροχαλίες σε μεταλλική βάση. Κινητήρες Μαλκότση, Lister κ.λπ.

7. Με ηλεκτροκινητήρα ισχύος ως 5,5 ΗΡ με ζεύξη μονομπλόκ πάνω στον κινητήρα.