Κατασκευή


Οι αντλίες νερού του εργοστασίου Χρυσάφη διακρίνονται για την υψηλή ποιότητα κατασκευής τους, ενώ υπερτερούν, επίσης, σε αξιοπιστία και τιμή. Για την κατασκευή τους χρησιμοποιούνται μόνο άριστα ανταλλακτικά (τριβείς, οδοντωτοί τροχοί) από κορυφαίους κατασκευαστές, που εξασφαλίζουν την αύξηση του βαθμού ασφάλειας της κατασκευής (έδρανα oversize, ανθεκτικότερα τοιχώματα, μικρότερες ανοχές). Παρακολουθώντας διαρκώς τις εξελίξεις, χρησιμοποιούμε τους πιο σύγχρονους τρόπους κατασκευής (με ηλεκτρονικά ελεγχόμενες μηχανές CNC για το 95% των ανταλλακτικών), ενώ όλα μας τα προϊόντα υπόκεινται σε ποιοτικούς ελέγχους που εξασφαλίζουν την ποιότητα του τελικού προϊόντος (υδροστατικοί έλεγχοι, δυναμικό ζύγισμα κινητών μερών κλπ).