Διβάθμιες Αντλίες

12pic ΔΑ50

ΔΑ50

Στόμιο αναρρόφησης: 3 ίντσες
Στόμιο κατάθλιψης: 3 ίντσες
Παροχή: μέχρι 70 κυβικά ανά ώρα
Μανομετρικό: μέχρι 65 μ
Ισχύς αντλίας: μοντέλα 12,5 και 15 ΗΡ στις 2900 στροφές ανά λεπτό
Κίνηση: δεξιόστροφα
Στεγανοποίηση: με σαλαμάστρα

Τρόποι εφαρμογής
 1. Μονομπλόκ σε πετρελαιοκινητήρα
 2. Με λιπαινόμενη βάση και ελαστικό σύνδεσμο (κόπλερ) σε ηλεκτροκινητήρα ή κινητήρα εσωτερικής καύσης
 3. Με λιπαινόμενο πολλαπλασιαστή Π50 σε τρακτέρ με κίνηση P.T.O. ή σταθερή μηχανή (αριστερόστροφη)

14pic ΔΑ60

ΔΑ60

Στόμιο αναρρόφησης: 3 και 2,5 ίντσες
Στόμιο κατάθλιψης: 3 και 2,5 ίντσες
Παροχή: μέχρι 96 κυβικά ανά ώρα
Μανομετρικό: μέχρι 90 μ
Ισχύς αντλίας: μοντέλα 7,5 10 12,5 15 20 25 και 30 ΗΡ στις 2900 στρ. ανά λεπτό
Κίνηση: δεξιόστροφα
Στεγανοποίηση: με σαλαμάστρα

Τρόποι εφαρμογής
 1. Μονομπλόκ σε πετρελαιοκινητήρα
 2. Με ιμάντες και τροχαλία από κινητήρα
 3. Με λιπαινόμενη βάση και ελαστικό σύνδεσμο (κόπλερ) σε ηλεκτροκινητήρα ή κινητήρα εσωτερικής καύσης
 4. Με λιπαινόμενο πολλαπλασιαστή Π45 σε τρακτέρ με κίνηση P.T.O.

17pic ΔΑ70

ΔΑ70

Στόμιο αναρρόφησης: 3 ή 4 ίντσες
Στόμιο κατάθλιψης: 3 ίντσες
Παροχή: μέχρι 96 κυβικά ανά ώρα
Μανομετρικό: μέχρι 115 μ
Ισχύς αντλίας: 20 25 30 35 και 40 ΗΡ στις 2900 στροφές ανά λεπτό
Κίνηση: δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα
Στεγανοποίηση: με σαλαμάστρα

Τρόποι εφαρμογής
 1. Με λιπαινόμενη βάση και ελαστικό σύνδεσμο (κόπλερ) σε ηλεκτροκινητήρα ή κινητήρα εσωτερικής καύσης
 2. Με λιπαινόμενο πολλαπλασιαστή Π45 σε τρακτέρ με κίνηση P.T.O. ή σε σταθερή μηχανή (αριστερόστροφη)

22pic ΔΑ80 Π50 για σταθερή μηχανή

ΔΑ80

Στόμιο αναρρόφησης: 4 ίντσες
Στόμιο κατάθλιψης: 4 ίντσες
Παροχή: μέχρι 180 κυβικά ανά ώρα
Μανομετρικό: μέχρι 115 μ
Ισχύς αντλίας: 40 50 και 60 ΗΡ στις 2900 στροφές ανά λεπτό
Κίνηση: δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα
Στεγανοποίηση: με σαλαμάστρα

Τρόποι εφαρμογής
 1. Με λιπαινόμενη βάση και ελαστικό σύνδεσμο (κόπλερ) σε ηλεκτροκινητήρα ή κινητήρα εσωτερικής καύσης
 2. Με λιπαινόμενο πολλαπλασιαστή Π50 σε τρακτέρ με κίνηση P.T.O. ή σταθερή μηχανή (αριστερόστροφη)

23pic-ΔΑ90-διβάθμια-βαρέου-τύπου

ΔΑ90

Στόμιο αναρρόφησης: 4 ίντσες
Στόμιο κατάθλιψης: 3 ίντσες
Παροχή: μέχρι 150 κυβικά ανά ώρα
Μανομετρικό: μέχρι 145 μ
Ισχύς αντλίας: 40 50 60 και 75 ΗΡ στις 2900 στροφές ανά λεπτό
Κίνηση: δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα
Στεγανοποίηση: με σαλαμάστρα

Τρόποι εφαρμογής
 1. Με λιπαινόμενη βάση και ελαστικό σύνδεσμο (κόπλερ) σε ηλεκτροκινητήρα ή κινητήρα εσωτερικής καύσης
 2. Με λιπαινόμενο πολλαπλασιαστή Π50 σε τρακτέρ με κίνηση P.T.O. ή σταθερή μηχανή (αριστερόστροφη)

ΔΑ100

Στόμιο αναρρόφησης: 4 ίντσες
Στόμιο κατάθλιψης: 4 ίντσες
Παροχή: μέχρι 180 κυβικά ανά ώρα
Μανομετρικό: μέχρι 145 μ
Ισχύς αντλίας: από 75 έως 125ΗΡ στις 2900 στροφές ανά λεπτό
Κίνηση: δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα
Στεγανοποίηση: με σαλαμάστρα

Τρόποι εφαρμογής
 1. Με λιπαινόμενη βάση και ελαστικό σύνδεσμο (κόπλερ) σε ηλεκτροκινητήρα ή κινητήρα εσωτερικής καύσης
 2. Με λιπαινόμενο πολλαπλασιαστή Π50 σε τρακτέρ με κίνηση P.T.O. ή σταθερή μηχανή (αριστερόστροφη)