Τριβάθμιες-Τετραβάθμιες Αντλίες

 

ΤΑ70

Στόμιο αναρρόφησης: 3 ή 4 ίντσες
Στόμιο κατάθλιψης: 3 ίντσες
Παροχή: μέχρι 100 κυβικά ανά ώρα
Μανομετρικό: μέχρι 170 μ
Ισχύς αντλίας: από 20 έως 50 ΗΡ στις 2900 στροφές ανά λεπτό
Κίνηση: δεξιόστροφα
Ειδικά υλικά: με παραγγελία ορειχάλκινες φτερωτές και ανοξείδωτος άξονας
Στεγανοποίηση: με σαλαμάστρα

Τρόποι εφαρμογής
  1. Με λιπαινόμενη βάση και ελαστικό σύνδεσμο (κόπλερ) σε ηλεκτροκινητήρα ή κινητήρα εσωτερικής καύσης

TA 3-4

Στόμιο αναρρόφησης: 4 ίντσες
Στόμιο κατάθλιψης: 3 ή 4 ίντσες
Παροχή: μέχρι 120 κυβικά ανά ώρα
Μανομετρικό: μέχρι 145 μ
Ισχύς αντλίας: 40 50 και 60 ΗΡ στις 2900 στροφές ανά λεπτό
Κίνηση: δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα
Στεγανοποίηση: με σαλαμάστρα
Ειδική παραγγελία μηχανικός στυπιοθλίπτης

Τρόποι εφαρμογής
  1. Με λιπαινόμενη βάση και ελαστικό σύνδεσμο (κόπλερ) σε ηλεκτροκινητήρα ή κινητήρα εσωτερικής καύσης
  2. Με λιπαινόμενο πολλαπλασιαστή Π50 σε τρακτέρ με κίνηση P.T.O. ή σταθερή μηχανή (αριστερόστροφη)

31pic-Τ3-τριβάθμια-βαρέου-e

Τ3

Στόμιο αναρρόφησης: 4 ίντσες
Στόμιο κατάθλιψης: 4 ίντσες
Παροχή: μέχρι 150 κυβικά ανά ώρα
Μανομετρικό: μέχρι 150 μ
Ισχύς αντλίας: 40 και 50 ΗΡ στις 1450 στροφές ανά λεπτό
Σε σταθερές μηχανές 120 μέχρι 150 ΗΡ από 1600 μέχρι 2000 στρ./1’ Κίνηση: δεξιόστροφα
Ειδικά υλικά: με παραγγελία ανοξείδωτος άξονας
Στεγανοποίηση: με σαλαμάστρα


Τρόποι εφαρμογής
  1. Με λιπαινόμενη βάση και καρδανικό άξονα κίνησης (σταυρό) σε κινητήρα εσωτερικής καύσης

ΠA 3-4

Στόμιο αναρρόφησης: 4 ίντσες
Στόμιο κατάθλιψης: 4 ίντσες
Παροχή: μέχρι 120 κυβικά ανά ώρα
Μανομετρικό: μέχρι 195 μ
Ισχύς αντλίας: μοντέλα 60 και 75 ΗΡ στις 2900 στρ. ανά λεπτό
Κίνηση: δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα
Στεγανοποίηση: με σαλαμάστρα


Τρόποι εφαρμογής
  1. Με λιπαινόμενη βάση και ελαστικό σύνδεσμο (κόπλερ) σε ηλεκτροκινητήρα ή κινητήρα εσωτερικής καύσης
  2. Με λιπαινόμενο πολλαπλασιαστή Π50 σε τρακτέρ με κίνηση P.T.O. ή σε σταθερή μηχανή (αριστερόστροφη)