Μονοβάθμιες Αντλίες

Α55

Στόμιο αναρρόφησης: 2,5 ίντσες
Στόμιο κατάθλιψης: 2,5 ίντσες
Παροχή: μέχρι 60 κυβικά ανά ώρα
Μανομετρικό: μέχρι 36 μ
Ισχύς αντλίας: μοντέλα 4 5,5 και 7,5 ΗΡ στις 2900 στροφές ανά λεπτό
Κίνηση: δεξιόστροφα
Στεγανοποίηση: με σαλαμάστρα

Τρόποι εφαρμογής
 1. Μονομπλόκ σε βενζινοκινητήρα
 2. Μονομπλόκ σε πετρελαιοκινητήρα
 3. Με ιμάντες και τροχαλία από κινητήρα
 4. Με λιπαινόμενη βάση και ελαστικό σύνδεσμο (κόπλερ) σε ηλεκτροκινητήρα

9pic A60

Α60

Στόμιο αναρρόφησης: 2,5 ίντσες
Στόμιο κατάθλιψης: 2,5 ίντσες
Παροχή: μέχρι 72 κυβικά ανά ώρα
Μανομετρικό: μέχρι 51 μ
Ισχύς αντλίας: μοντέλα 7,5 10 και 12,5 ΗΡ στις 2900 στροφές ανά λεπτό
Κίνηση: δεξιόστροφα
Στεγανοποίηση: με σαλαμάστρα

Τρόποι εφαρμογής
 1. Μονομπλόκ σε βενζινοκινητήρα
 2. Μονομπλόκ σε πετρελαιοκινητήρα
 3. Με ιμάντες και τροχαλία από κινητήρα
 4. Με λιπαινόμενη βάση και ελαστικό σύνδεσμο (κόπλερ) σε ηλεκτροκινητήρα

ΜΑ70

Στόμιο αναρρόφησης: 3 ή 4 ίντσες
Στόμιο κατάθλιψης: 3 ίντσες
Παροχή: μέχρι 96 κυβικά ανά ώρα
Μανομετρικό: μέχρι 70 μ
Ισχύς αντλίας: 15 20 25 και 30 ΗΡ στις 2900 στροφές ανά λεπτό
Κίνηση: δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα
Στεγανοποίηση: με σαλαμάστρα

Τρόποι εφαρμογής
 1. Μονομπλόκ σε πετρελαιοκινητήρα
 2. Με ιμάντες και τροχαλία από κινητήρα
 3. Με λιπαινόμενη βάση και ελαστικό σύνδεσμο (κόπλερ) σε ηλεκτροκινητήρα ή κινητήρα εσωτερικής καύσης
 4. Με λιπαινόμενο πολλαπλασιαστή Π45 σε τρακτέρ με κίνηση P.T.O. ή σε σταθερή μηχανή (αριστερόστροφη)

ΜΑ80

Στόμιο αναρρόφησης: 4 ίντσες
Στόμιο κατάθλιψης: 4 ίντσες
Παροχή: μέχρι 180 κυβικά ανά ώρα
Μανομετρικό: μέχρι 70 μ
Ισχύς αντλίας: 25 30 35 40 και 50 ΗΡ στις 2900 στροφές ανά λεπτό
Κίνηση: δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα
Στεγανοποίηση: με σαλαμάστρα

Τρόποι εφαρμογής
 1. Μονομπλόκ σε πετρελαιοκινητήρα
 2. Με ιμάντες και τροχαλία από κινητήρα
 3. Με λιπαινόμενη βάση και ελαστικό σύνδεσμο (κόπλερ) σε ηλεκτροκινητήρα ή κινητήρα εσωτερικής καύσης
 4. Με λιπαινόμενο πολλαπλασιαστή Π50 σε τρακτέρ με κίνηση P.T.O. ή σε σταθερή μηχανή (αριστερόστροφη)