Αντλίες Αυτόματης Αναρρόφησης

1ΔΑΧ

Στόμιο αναρρόφησης: 2 ίντσες
Στόμιο κατάθλιψης: 2 ίντσες
Παροχή: μέχρι 35 κυβικά ανά ώρα
Μανομετρικό: μέχρι 25 μ
Ισχύς αντλίας: μοντέλα 2 και 3 ΗΡ στις 2900 στροφές ανά λεπτό
Κίνηση: δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα (για αλιευτικά σκάφη)
Ειδικά υλικά: με παραγγελία ορειχάλκινη φτερωτή και ανοξείδωτος άξονας
Στεγανοποίηση: με σαλαμάστρα

Τρόποι εφαρμογής
 1. Μονομπλόκ σε ηλεκτροκινητήρα τριφασικό
 2. Μονομπλόκ σε ηλεκτροκινητήρα μονοφασικό (2HP)
 3. Μονομπλόκ σε βενζινοκινητήρα
 4. Μονομπλόκ σε πετρελαιοκινητήρα
 5. Με ιμάντες και τροχαλία από κινητήρα
 6. Με λιπαινόμενη βάση και ελαστικό σύνδεσμο (κόπλερ) σε ηλεκτροκινητήρα

2pic 2ΔΑΧ Α402ΔΑΧ-Α40

Στόμιο αναρρόφησης: 2,5 ίντσες
Στόμιο κατάθλιψης: 2,5 ίντσες
Παροχή: μέχρι 45 κυβικά ανά ώρα
Μανομετρικό: μέχρι 30 μ
Ισχύς αντλίας: μοντέλα 4 και 5,5 ΗΡ στις 2900 στροφές ανά λεπτό
Κίνηση: δεξιόστροφα
Ειδικά υλικά: με παραγγελία ορειχάλκινη φτερωτή και ανοξείδωτος άξονας
Στεγανοποίηση: με σαλαμάστρα

Τρόποι εφαρμογής
 1. Μονομπλόκ σε βενζινοκινητήρα
 2. Μονομπλόκ σε πετρελαιοκινητήρα
 3. Με ιμάντες και τροχαλία από κινητήρα
 4. Με λιπαινόμενη βάση και ελαστικό σύνδεσμο (κόπλερ) σε ηλεκτροκινητήρα ή κινητήρα εσωτερικής καύσης

2ΔΑΧ

Στόμιο αναρρόφησης: 2,5 ίντσες
Στόμιο κατάθλιψης: 2,5 ίντσες
Παροχή: μέχρι 70 κυβικά ανά ώρα
Μανομετρικό: μέχρι 28 μ
Ισχύς αντλίας: 7,5 και 8 ΗΡ στις 2900 στροφές ανά λεπτό
Κίνηση: δεξιόστροφα
Ειδικά υλικά: με παραγγελία ορειχάλκινη φτερωτή και ανοξείδωτος άξονας
Στεγανοποίηση: με σαλαμάστρα

Τρόποι εφαρμογής
 1. Μονομπλόκ σε πετρελαιοκινητήρα
 2. Με ιμάντες και τροχαλία από κινητήρα
 3. Με λιπαινόμενη βάση και ελαστικό σύνδεσμο (κόπλερ) σε ηλεκτροκινητήρα ή κινητήρα εσωτερικής καύσης

5pic 3ΔΑΧ

3ΔΑΧ

Στόμιο αναρρόφησης: 3 ίντσες
Στόμιο κατάθλιψης: 3 ίντσες
Παροχή: μέχρι 80 κυβικά ανά ώρα
Μανομετρικό: μέχρι 40 μ
Ισχύς αντλίας: 10 και 12,5 ΗΡ στις 2900 στροφές ανά λεπτό
Κίνηση: δεξιόστροφα
Ειδικά υλικά: ορειχάλκινη φτερωτή και ανοξείδωτος άξονας
Στεγανοποίηση: με σαλαμάστρα

Τρόποι εφαρμογής
 1. Μονομπλόκ σε πετρελαιοκινητήρα
 2. Με ιμάντες και τροχαλία από κινητήρα
 3. Με λιπαινόμενη βάση και ελαστικό σύνδεσμο (κόπλερ) σε ηλεκτροκινητήρα ή κινητήρα εσωτερικής καύσης
 4. Με λιπαινόμενο πολλαπλασιαστή Π45 σε τρακτέρ με κίνηση P.T.O.