Τ3

28pic ΤΑ3 Π50
TA 3-4
Μάιος 24, 2016
33pic Δ3
Δ3
Μάιος 24, 2016
Στόμιο αναρρόφησης: 4 ίντσες
Στόμιο κατάθλιψης: 4 ίντσες
Παροχή: μέχρι 150 κυβικά ανά ώρα
Μανομετρικό: μέχρι 150 μ
Ισχύς αντλίας: 40 και 50 ΗΡ στις 1450 στροφές ανά λεπτό
Σε σταθερές μηχανές 120 μέχρι 150 ΗΡ από 1600 μέχρι 2000 στρ./1’ Κίνηση: δεξιόστροφα
Ειδικά υλικά: με παραγγελία ανοξείδωτος άξονας
Στεγανοποίηση: με σαλαμάστρα


Τρόποι εφαρμογής
  1. Με λιπαινόμενη βάση και ελαστικό σύνδεσμο (κόπλερ) σε ηλεκτροκινητήρα ή κινητήρα εσωτερικής καύσης